Home » Direniş Çağında Türkiyede Alternatif Medya by Barış Çoban
Direniş Çağında Türkiyede Alternatif Medya Barış Çoban

Direniş Çağında Türkiyede Alternatif Medya

Barış Çoban

Published June 12th 2015
ISBN :
Paperback
534 pages
Enter the sum

 About the Book 

Alternatif medya çalışmaları dünyada daha çok yenisi ve eskisiyle toplumsal hareket çalışmalarından beslenen özerk bir medya çalışmaları alanı ve ülkemizde –yaklaşık otuz yıllık bir gecikmeyle– ancak yeni yeni bu yönde kurucu bir hareketlilikten söz edilebilir. Gezi Direnişi bu yöndeki gelişimi ivmelendirmiştir- gerçek ve sanal ağların üst üste binerek melezleştirdiği karşıt-kamusal alanlarda bir araya gelen yurttaşların kent meydanına akarak gerçekleştirdiği işgal, Gezi Direnişinin de içinde yer aldığı çağdaş toplumsal hareketlere ait karakteristik bir özellik.Gezi Direnişi, alternatif medyanın, yeni medya pratikleri ile yeniden güç kazandığı tarihsel bir dönemeçtir. Direnişi, geleneksel alternatif medyanın yaratıcı sokak mücadelesinin ürettiği yeni alternatif medya ve internet temelli alternatif yeni medyayla iç içe geçtiği bir tarihsel moment olarak okumak mümkündür.Benzer tarihsel momentler, medya alanında da tarihi dönüşümlere de yol açmıştır. Bunların ilki Türkiye tarihinin ilk burjuva devrimi olan ve medya alanında müthiş bir patlamaya yol açan 1908 Devrimidir.İkincisi, 1974-1980 arasında devrimci mücadelenin yükselişine koşut bir biçimde yüz binlere ulaşan alternatif gazeteler, dergiler dönemidir.Bu bağlamda Gezi Direnişi, Türkiyede alternatif medyanın toplumsal hareketler açısından yaşamsal rolünün gerek halk gerekse de akademik çevrelerde belirginlik kazandığı üçüncü dönemdir.